Projecten

Hieronder een overzicht van onze recente projecten. Wil jij jouw project ook succesvol laten zijn en als showcase op onze website, maar kan je nog wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op en wie weet kunnen we je met de juiste mensen in contact brengen.

Laanboompact

Emissiereductie water

Vanuit het “Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen” zijn in 2016 van vier middelen te hoge concentraties gemeten in het oppervlaktewater in regio Opheusden. Vragen die daarbij op komen zijn: waar komen de gevonden middelen vandaan, hoe komen deze middelen in het oppervlaktewater, hoe kan de emissie verminderd of voorkomen worden.

Meer over dit project

Afstemming Omgevingsvisies Gemeenten

Iedere gemeente in Nederland gaat aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon,…

Lees verder

Grasstroken in de teelt van laanbomen

In de teelt van laanbomen gebruikt men regelmatig grasstroken tussen de rijen bomen. Onder de boomkwekers neemt de belangstelling voor de toepassing hiervan…

Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek Broedplaats of Bedrijfsverzamelgebouw

In het Laanboomcluster wordt op het Agro Business terrein momenteel een TCO Laanboomhuis en een TCO Tuin ontwikkeld. Een gedeelte van de grond…

Lees verder

Groene Etalage

Tree Centre Opheusden wil haar positie en samenwerking met onder andere de gemeentes in de regio versterken. Voor gemeenten maar ook laanboombedrijven in…

Lees verder

Groenbemesters

In de boomkwekerij is het gebruik van groenbemesters in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Het inzetten van groenbemesters kent diverse positieve effecten, onder…

Lees verder

Gebiedsgerichte benadering ziekten en plagen

Een gebiedsgerichte benadering om ziekten en plagen te beheersen en/of te voorkomen is voor de laanboomsector van essentieel belang. Deze aanpak wordt urgenter…

Lees verder