Versterken ketenafzet

Project Locatie
Versterken ketenafzet Provincie Gelderland

Binnen het laanboomcluster is de afgelopen jaren hard gewerkt maar de omzet bleef achter. Sinds ongeveer een jaar is er door een toenemende vraag weer meer marge te maken voor de boomkwekers. Een efficiëntieslag in de manier van werken binnen het laanboomcluster kan men nog wel maken. Doordat bedrijven vaak met kleine hoeveelheden bomen rondrijden zijn er veel logistieke bewegingen. Daarnaast is de derving hoog door het niet optimaal afstemmen van aanplant en assortiment.

Doelstellingen project:

 • Versterken van de afzetpositie van de kwekers en handel
 • Optimaliseren van de samenwerking en verhogen van de efficiëntie binnen de keten

Activiteiten:

 1. Het project bestaat uit drie fasen, de eerste fase is het onderdeel ‘logistiek binnen de keten optimaliseren’. Tijdens fase 1 vinden de volgende activiteiten plaats:
 2. Inrichten projectorganisatie
 3. Communiceren over het project
 4. Rondetafel gesprekken met handelsbedrijven
 5. Meerdere Rondetafel gesprekken waarbij telkens 1 handelsbedrijf en enkele keysuppliers aan tafel zitten om te brainstormen over mogelijkheden (case)
 6. Uitwerken, testen, meten en evalueren case
 7. Communiceren resultaten

Het vervolg (fase 2 en 3) is gericht op het reduceren van derving en het opschalen en verbreden van projecten zoals uitgevoerd in fase 1.

Deelnemers:

 • Tree Centre Opheusden: Boomkwekers van spillen en laanbomen, handelsbedrijven
 • Helicon BBL opleiding plantenteelt
 • Afnemers

Beoogde looptijd van het project:
Fase 1: Februari 2019 – Voorjaar 2020

Terug