Regionaal data- en informatiesysteem

Project Locatie
Inzicht verkrijgen in cijfers op regionaal niveau en vanuit regionaal perspectief en gebruik Provincie Gelderland

Momenteel verzamelen bedrijven en (overheids)organisaties veel gegevens over teelt, bedrijven, oppervlaktes, arbeid, huisvesting, vergunningen, teelt ondersteunende voorzieningen, logistiek en weer. Het ontbreekt echter aan inzicht in cijfers op regionaal niveau en vanuit regionaal perspectief en gebruik. Kortom: We weten op regionaal niveau niet wie, welke gegevens, wanneer, waarvoor nodig heeft.

Doelstelling project:
Nagaan van de mogelijkheden om te komen tot een regionaal informatie- en datasysteem

Activiteiten:

  1. Deskstudie naar huidige en mogelijke regionale data verzameling
  2. Interviews/vragenlijst met verschillende participanten aan het Laanboompact (wie heeft welke data, wanneer, waarvoor nodig. En welke gezamenlijke behoefte is er)
  3. Verwerken van de resultaten van de interviews/vragenlijst
  4. Ontwikkelen van een blauwdruk voor periodieke data verzameling op regionaal niveau: verzameling, verwerking, opzet, verspreiding en beheer van de data

Deelnemers:

  • Alle deelnemers van het Laanboompact
  • Boomkwekers, toeleveranciers en dienstverleners

Looptijd van het project:
Juli 2019 – Voorjaar 2020

Terug