Ontwikkeling Laanboomhuis

Project Locatie
Ontwikkeling Laanboomhuis Opheusden

Het Agro Business Centre (ABC) ligt aan de entree van Opheusden en biedt vestigingsruimte aan laanboomteelt-gerelateerde bedrijvigheid. De eerste bedrijven zijn inmiddels gehuisvest en het terrein heeft nog ruimte/kavels beschikbaar voor bedrijven die gelieerd/gerelateerd zijn aan de laanboomteelt. Diverse partijen werken samen aan de ontwikkeling van een Laanboomhuis, wat hét visitekaartje voor de laanboomteelt in de regio en het hart van het bedrijventerrein moet worden.

Doelstellingen van het project:

 • Ontwikkeling van een ontmoetingsplek voor overheid en bedrijfsleven
 • Bijdrage leveren aan onderzoek en innovatie
 • Bijdrage leveren aan de ambitie van de streek om in 2030 het toonaangevende laanboomcentrum in Europa te zijn (regiopromotie)

Activiteiten:

 1. Projectstructuur: Oprichten coördinatieteam, bouwteam, assortimentstuin team, bedrijfsverzamelgebouwteam, inrichten overlegstructuur
 2. Projectplanning: Opstellen planning van activiteiten
 3. Contractvorming: Opstalovereenkomst
 4. Ontwerp Laanboomhuis: selectieprocedure architect en aannemer
 5. Start bouw: algehele coördinatie & afstemming.

Deelnemers:

 • Tree Centre Opheusden
 • Gemeente Neder-Betuwe
 • Laanboompact
 • Provincie Gelderland
 • Architect
 • Aannemer

Beoogde looptijd van het project:
Januari 2017 – December 2020

Terug