Ontwerp TCO Tuin

Project Locatie
Ontwerp TCO Tuin Opheusden

Op het ABC terrein te Opheusden komt het Laanboomhuis. Het Laanboomhuis en de omliggende tuin wordt de ontmoetingsplaats van de regio waar diverse activiteiten gaan plaatsvinden. Het biedt mogelijkheden voor interactie met klanten, stakeholders, onderwijs, onderzoek en omwonenden.

Doelstellingen project:

 • Het versterken van de interactie tussen ondernemers, omwonenden, onderwijs, overheid en onderzoek in de regio en met betrokkenen uit andere regio’s/landen
 • Het vergroten van de naamsbekendheid en het imago van het laanboomcluster
 • Het creëren van een ontmoetingsplek in de vorm van een TCO Tuin en daarmee de mogelijkheid voor het faciliteren van de dialoog

Activiteiten:

 1. Kickoff: Voorbereiding startbijeenkomst, functies uitwerken
 2. Ideevorming: Genereren en evalueren van ideeën samen met betrokkenen
 3. Ontwerpen: Globaal uitwerken van de ideeën, 1 a 2 concepten dieper uitwerken, verkenning financiële en technische haalbaarheid van deze 1 a 2 concepten
 4. Concept beschrijving: Evaluatie en conceptkeuze, in detail uitwerken gekozen concept
 5. Projectmanagement: Procesmanagement en ondersteuning, communicatie

Deelnemers:

 • Tree Centre Opheusden: kwekers van laanbomen, ondernemers van toelevering en dienstverlening
 • Gemeente Neder-Betuwe
 • Architect Laanboomhuis
 • Landschapsarchitect
 • Overige stakeholders: onderwijs, onderzoek

Beoogde looptijd van het project:
Januari 2019 – Voorjaar 2020

 

Terug