Haalbaarheidsonderzoek Broedplaats of Bedrijfsverzamelgebouw

Project Locatie
Haalbaarheidsonderzoek Broedplaats of Bedrijfsverzamelgebouw Provincie Gelderland

In het Laanboomcluster wordt op het Agro Business terrein momenteel een TCO Laanboomhuis en een TCO Tuin ontwikkeld. Een gedeelte van de grond is nog beschikbaar voor de ontwikkeling van een Bedrijfsverzamelgebouw.

 

Hierbij doen zich twee vragen voor:

(1) Moet het een bedrijfsverzamelgebouw gebouw worden voor reguliere dienstverleners met hoofdzakelijk kantoorvoorzieningen of meer een broedplaats voor innovatie, ontwikkeling, start ups, met naast kantoorruimte ook andere voorzieningen zoals productieruimte, testfaciliteiten, laboratoria en (2) welke van die twee draagt het meeste bij aan een versterking van het Laanboomcluster?

 

Doelstelling project:

Bepalen welke invulling het gebouw het beste kan krijgen: broedplaats of bedrijfsverzamelgebouw

 

Activiteiten:

  1. Inrichten projectorganisatie
  2. Onderzoeken (door middel van deskresearch en excursies) van beide mogelijkheden
  3. Opstellen criteria voor vergelijking beide mogelijkheden
  4. Maken van een keuze voor één van de beide mogelijkheden
  5. Uitwerken van positionering, organisatie, financiering en exploitatie van het gekozen gebouw

 

Deelnemers:

  • Laanboompact
  • Tree Centre Opheusden
  • Gemeente Neder – Betuwe

 

Beoogde looptijd van het project:
Augustus 2019 – Voorjaar 2020

Terug