Groenbemesters

Project Locatie
Gebruik van groenbemesters bekeken Provincie Gelderland

In de boomkwekerij is het gebruik van groenbemesters in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Het inzetten van groenbemesters kent diverse positieve effecten, onder andere op de bodem. Er zijn echter ook zorgen over het inzetten ervan: neemt de ondergrondse ziektedruk toe? Of is de aanwezigheid van groenbemesters juist goed om de ‘good guys’ te boosten, zodat er een robuuster bodemleven ontstaat? Dit project binnen de laanboomteelt sluit aan bij een groter lopend project binnen de akkerbouw: ‘Groenbemesters in de Praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productiesystemen’.

 

Doelstellingen project:

  • Vaststellen welke bodempathogenen zich kunnen vermeerderen op de belangrijkste groenbemesters
  • Vaststellen van het effect van groenbemesters op de hoeveelheid en samenstelling van de populaties van de belangrijkste bodempathogenen
  • Vaststellen van het effect van groenbemesters op de biodiversiteit in de bodem en het voorkomen van antagonisten tegen bodemziekteverwekkers

 

Activiteiten:

  1. Groenbemesterjaar: Keuze van de proefpercelen, teelt van de groenbemesters, bemonstering van de bodem voor en na de teelt
  2. Teelt van het laanboomgewas, beoordeling van het gewas tijdens en na de teelt, bemonstering van de bodem na de teelt
  3. Analyse van de monsters en formuleren van de conclusies

 

Deelnemers:

  • Tree Centre Opheusden
  • WUR Open Teelten

 

Beoogde looptijd van het project:
Oktober 2018 – oktober 2022

 

Bron afbeelding: Tree Centre Opheusden

Terug