Grasstroken in de teelt van laanbomen

Project Locatie
De mogelijkheden van de toepassing van grasstroken verkennen. Provincie Gelderland

In de teelt van laanbomen gebruikt men regelmatig grasstroken tussen de rijen bomen. Onder de boomkwekers neemt de belangstelling voor de toepassing hiervan toe. De voor- en nadelen op zowel korte als lange termijn zijn echter onderwerp van discussie. Er geldt een steeds grotere beperking op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast neemt ook de druk vanuit de maatschappij naar duurzame productiemethoden toe. Belangrijke redenen dus om de mogelijkheden van de toepassing van grasstroken in de laanbomenteelt in het rivierengebied zorgvuldig te verkennen.

 

Doelstelling project:

 • Vaststellen van het effect van grasstroken op de groei van laanbomen met en zonder aanvullende maatregelen, met name op het gebied van watergift
 • Faciliteren van de implementatie van grasstroken in de teelt van laanbomen op klei

 

Activiteiten:
Het project wordt uitgevoerd in drie fasen, de eerste fase is het onderdeel ‘aanpassen teeltsysteem’ en bevat de volgende activiteiten:

  1. Inrichten van een demonstratieperceel inclusief aanleg irrigatiesysteem
  2. Testen, meten en uitwerken van de case
  3. Eerste evaluatie
  4. Communiceren van de resultaten

 

Fase twee bestaat uit voortzetting van de monitoring van de gewassen in het grasbanen-irrigatiesysteem in de volgende teeltjaren (vallend onder PPS Groenbemesters). Fase drie bestaat uit het opschalen en verbreden van dit teeltsysteem. In deze fase moet het project als zelfstandig verdienmodel worden opgepakt door het laanboomcluster.

 

Deelnemers:

 • Wageningen UR
 • Tree Centre Opheusden: Boomkwekers van spillen en laanbomen
 • Toeleveringsbedrijven

 

Beoogde looptijd van het project:
Juni 2019 – Voorjaar 2020

Terug