Gebiedsgerichte benadering ziekten en plagen

Project Locatie
Beheersen en/of te voorkomen van ziekten en plagen in de laanboomsector Provincie Gelderland

Een gebiedsgerichte benadering om ziekten en plagen te beheersen en/of te voorkomen is voor de laanboomsector van essentieel belang. Deze aanpak wordt urgenter door een terugtrekkende centrale overheid, klimaatverandering en hogere eisen aan een groene, gezonde leefomgeving. Het aantal betrokkenen bij een gebiedsgerichte aanpak is groot en de beheersing ervan complex.

 

Doelstellingen project:

 • Behoud en verdere uitbouw van een gezonde marktpositie
 • Versterken van het cluster door een gerichte publiek private samenwerking
 • Stimuleren van een gebiedsgerichte aanpak voor de preventie van ziekten en plagen

 

Activiteiten:

 1. Uitwerken van een plan van aanpak
 2. Inrichten projectorganisatie en mobiliseren van de diverse betrokkenen
 3. Ontwerp van de nieuwe systematiek voor gebiedsgerichte ziekten en plagen (systeem, organisatie, besturing)
 4. Uitvoeren van een praktijkpilot
 5. Het vervolg van dit project is gericht op de verbreding en implementatie van de gebiedsgerichte preventie, dit deel van het project bevat de ontwikkeling en het testen ervan.

 

Deelnemers:

 • Kwekers en handel
 • NVWA
 • LTO
 • Naktuinbouw
 • Overige boomteelt centra Nederland
 • Gemeenten Neder- Betuwe, Overbetuwe, Buren
 • Afnemers zoals tuincentra en bouwmarkten
 • Terrein beherende organisaties
 • Hoveniers

 

Beoogde looptijd van het project:
Februari 2019 – Voorjaar 2020

Terug