Emissiereductie water

Project Locatie
Emissiereductie water Regio Opheusden

Vanuit het “Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen” zijn in 2016 van vier middelen te hoge concentraties gemeten in het oppervlaktewater in regio Opheusden. Vragen die daarbij op komen zijn: waar komen de gevonden middelen vandaan, hoe komen deze middelen in het oppervlaktewater, hoe kan de emissie verminderd of voorkomen worden.

 

Doelstellingen van het project:

  • Antwoord op de vraag hoe emissie veroorzaakt wordt en zoveel mogelijk voorkomen kan worden
  • Boomkwekers informeren over de noodzaak van emissiereductie
  • Geen normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in regio Opheusden

 

Activiteiten:

  1. Onderzoek naar emissie: Inrichten werkgroep en projectorganisatie, opstellen plan van aanpak, uitvoeren onderzoek en metingen.
  2. Ontwikkelen methoden en technieken om emissie te voorkomen: Inventariseren/onderzoeken welke methoden reeds bekend zijn, toeleveranciers en deskundigen betrekken, praktijkopstelling uitvoeren, verslaglegging van de opties.
  3. Bewustwording en implementatie: Diverse bijeenkomsten (bewustwording van de gevolgen van overschrijdingen, voorlichting over oorzaken van overschrijdingen in het verleden, voorlichting over de toepassing van nieuwe methoden en technieken om emissies te reduceren en waar mogelijk te voorkomen).

 

Deelnemers:

  • Laanboomkwekers aangesloten bij Tree Centre Opheusden (TCO)
  • Toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en toedieningstechnieken
  • Kennisinstellingen en brancheorganisaties (bijv. Cemp)

 

Beoogde looptijd van het project:
Maart 2018 – Voorjaar 2020

Terug