Downloads

Het Laanboompact werkt jaarlijks met een werkplan en om de paar jaar geeft zij een brochure uit over de projecten die het Laanboompact ondersteunt. Deze werkplannen en brochures treft u hieronder aan. Als onderdeel van Greenport Gelderland delen wij ook graag haar uitgaven.

Publicatie

Duurzaam doen 2020

Duurzaam Doen is de titel van de Versnellingsagenda 2020 die wij hierbij aan u presenteren. De afgelopen jaren heeft het tuinbouwcluster in Gelderland…

Download
Publicatie

Duurzaam verder 2030

Het programma in deze versnellingsagenda is Bottom up ontwikkeld door de dragende organisaties van Greenport Gelderland: bedrijfsleven, overheden, onderzoek en onderwijs.

Download
Publicatie

Brochure 10 jaar Laanboompact

Een overzicht van projecten uitgevoerd in 10 jaar Laanboompact.

Download
Magazine

Greenport magazine

Het Greenport Gelderland Magazine 2016 met een keur aan interessante artikelen. Bijvoorbeeld hoe het laanboomcluster haar markpositie behoudt door innovaties en over de…

Download
Publicatie

Future with a bite

Greenport Gelderland heeft als publiek-private netwerkorganisatie de afgelopen vier jaar hard gewerkt aan de versterking van het tuinbouw-cluster in Gelderland. Dit cluster is…

Download
Publicatie

Laanboompact; samenwerken aan gezonde groei

Laanboompact; samenwerken aan gezonde groei

Download