Werving, dichterbij dan je denkt

nieuws Datum
Personeelstekort? Ondernemers gezocht die open staan voor nieuwe arbeidsmarktmethoden 07/06/2023
De laanboomsector in Rivierenland heeft dringend behoefte aan personeel. Tegelijkertijd zijn er in de regio ook nog veel werklozen. LTO Noord, Tree Centre Opheusden (TCO) en Greenport Gelderland slaan nu de handen ineen met het project 'Dichterbij dan je denkt’. Met dit project willen zij speciale doelgroepen matchen met boeren en tuinders in de regio. Daarbij wordt vooral gericht op statushouders, mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen. Ook Fruit Tech Campus (FTC), Yuverta, Glastuinbouw Nederland en NFO sluiten aan bij dit initiatief.
"Sommige groepen komen moeilijker aan het werk. Wij zien het als een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat zij wél aan het werk komen. Daarbij kijken wij per persoon naar de individuele kwaliteiten en proberen zo te zorgen voor een goede langdurige match met de juiste werkgever”, zegt Erik Kaemingk van Greenport Gelderland.

Open hiring, jobcarving en traineeships

Door inzet van moderne arbeidsmarktmethodes, zoals open hiring, jobcarving en traineeships, worden werkgevers en werknemers in Rivierenland bij elkaar gebracht. Volgens Kaemingk zijn er verschillende manieren om het instromen in de agrarische sector laagdrempeliger te maken voor werknemers zonder ervaring of opleiding. “Dit kan door mensen direct aan te nemen, zonder werving of selectieproces. Of door werknemers de kans te bieden om bij meerdere bedrijven in de breedte van de sector te kijken. In sommige gevallen kunnen werkgevers ook geschikte functies voor deze doelgroep creëren door taken van verschillende bestaande functies te halen en samen te voegen”, aldus Kaemingk.

Koudwatervrees wegnemen

Projectleider Robert Veenstra van LTO Noord ziet veel kansen voor werkgevers in de agrarische sector, maar begrijpt ook de koudwatervrees die hij vaak ziet. “In andere sectoren, zoals in de techniek, is het al gebruikelijk dat werkgevers alle kansen aangrijpen om personeel binnen te halen. We begrijpen heel goed dat agrarische werkgevers tot nu toe nog wat voorzichtig zijn. Want het eerlijke verhaal is dat het meer tijd kost om bijvoorbeeld een statushouder of iemand die al jaren werkloos is aan te nemen en in te werken. Maar de krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een open blik en ervaringen leren ons ook dat de tijdsinvestering heel veel kan opleveren.” Veenstra kent gelukkig wel veel voorbeelden van werkgevers die een succesvolle plaatsing hebben meegemaakt van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt en daar dolenthousiast over zijn.

Meer informatie

Vanuit het project worden werkgevers gematcht met werkzoekenden. Daarbij worden werkgevers begeleid bij praktische zaken zodat ook de administratieve en financiële drempels worden weggenomen. De werving van werkgevers en werknemers die geïnteresseerd zijn in een match, is nu van start gegaan. De looptijd van het project is van april 2023 tot april 2024. Het project wordt uitgevoerd door LTO Noord, Greenport Gelderland en Tree Centre Opheusden in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, NFO, Yuverta en Fruit Tech Campus en wordt gefinancierd door RW-POA Rivierenland. Geïnteresseerde werkgevers kunnen zich melden bij Robert Veenstra, rveenstra@ltonoord.nl

Terug