Crisisoefening rond Xylella

nieuws Datum
20/07/2022
In het Laanboomhuis was onlangs een crisisoefening rond Xylella. Landelijke en regionale vakorganisaties oefenden samen met overheden een crisisaanpak bij een uitbraak.

De crisisoefening was georganiseerd door de NVWA, Tree Centre Opheusden, LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen, en LTO Nederland. Dit in navolging van een eerdere crisisoefening, in 2019, in Boskoop op initiatief van Greenport Boskoop. Dit keer werd niet met de inhoud geoefend, maar met de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken organisaties.

In het Laanboomhuis waren landelijke en regionale vakorganisaties vertegenwoordigd door bestuursleden en kwekers. Daarnaast waren bestuurders van boomkwekerijgemeenten aanwezig en vertegenwoordigers van de NVWA en het Ministerie van LNV.

Voor de oefening was een scenario bedacht: er zou op een bepaalde datum een uitbraak zijn vastgesteld van Xylella fastidiosa in een bepaalde boomkwekerijregio. Conform het Xylella-draaiboek van de NVWA zou de betreffende gemeente en regionale vakorganisatie op de hoogte zijn gebracht.

Bij een uitbraak van Xylella moet Nederland bepaalde EU-noodmaatregelen nemen, zoals het instellen van een bufferzone rondom de besmetting, een vervoersverbod van waardplanten en vernietiging van de besmetting.

Tijdens de oefening moesten allerlei vragen worden beantwoord. Zoals: welke stappen zouden gezet moeten worden bij de crisisaanpak? Welke bedrijven zouden geïnformeerd moeten worden, hoe, op welk moment en door wie? Welke partijen zouden dan verantwoordelijk zijn voor de gegeven informatie, orde en veiligheid? Wat kan een sectororganisatie doen voor de ondernemers in het gebied, maar vooral ook erbuiten, om te ondersteunen? Gedurende de oefening werd het scenario steeds realistischer en drong de impact ervan goed door.

Een uitbraak van Xylella kan het bedrijfsleven van een complete regio raken (lees hier eerder gepubliceerd artikel in Nieuwe Oogst).

Naast Xylella zijn er nog meer belangrijke quarantaine-organismen in de EU: zoals Anoplophora chinensis (Oost-Aziatische boktor), Agrilus planipennis (Aziatische essenprachtkever) en Popillia japonica (Japanse kever).

Vakorganisaties werken samen om het risicobewustzijn over Q-organismen tijdens handel en import bij kwekers te verhogen: Tree Centre Opheusden, Treeport Zundert, Greenport Boskoop, Boomteeltstudieclub Horst a/d Maas, handelsbond Anthos, Naktuinbouw en LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen.

Handel nu, voorkom ziekte Q: dat is het advies aan iedereen de sector. Bekijk deze video die TCO hierover in 2021 heeft gemaakt:

De NVWA doet aan het begin van de zomervakantie via social media weer de oproep: Neem geen planten mee van uw vakantie voor in uw tuin!

Arno Engels
LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen

Terug