Landelijke samenwerking om risico op insleep Q-organisme te voorkomen

nieuws Datum
08/07/2021
Centre Opheusden is samen met de andere boomteelt regio’s, de LTO vakgroep, Anthos en Naktuinbouw betrokken bij een project om het risicobewustzijn m.b.t. Q organisme tijdens handel en import bij kwekers te verhogen. Vanuit het Laanboompact wordt de ontwikkeling van deze landelijke samenwerking ondersteund.

Er zijn veel verschillende Q organisme die een bedreiging kunnen vormen voor de boomkwekerij. De gevolgen bij een vondst kunnen groot zijn, door bewustzijn bij kwekers te verhogen willen we het risico verlagen. Zie Via kerstbomen meegelifte luis bedreigt Romeinse pijnboom of Uitheemse schorskevers in tropische kassen gevonden als voorbeeld van enkele Q-gevaren en artikelen die afgelopen dagen het nieuws hebben bereikt.

Tijdens het project wordt de website www.fytocompass.nl beter geschikt gemaakt voor kennisverspreiding over specifieke boomteelt Q-organismen. In eerste instantie richten wij ons hierbij op boomkwekers. Daarnaast proberen wij ook andere importerende sectoren (zoals tuincentra) risicobewust te maken.

Terug