Drie nieuwe projecten met ondersteuning van Innovatiefonds van start

nieuws Datum
14/09/2020
In de eerste helft van dit jaar zijn via het Laanboompact een drietal projecten ingediend bij het Greenport Gelderland Innovatiefonds. De projecten zijn goedgekeurd en deze maand van start gegaan.

Duurzame emissiereductie door middel van innovatie bij onkruidbestrijding
In de boomkwekerij wordt van oudsher onkruid bestreden met chemische middelen. De laatste jaren is men op zoek gegaan naar alternatieven hiervoor en wordt er onder andere gewerkt met grasbanen tussen de rijen. Ook worden percelen zonder grasbanen door middel van schoffelmachines onkruidvrij gehouden. Tussen de rijen is hiermee het onkruid aardig onder controle, maar tussen de bomen wordt nog altijd chemisch onkruid bestreden. Om de volgende stap in emissiereductie te zetten zijn mechanische bewerkingen nodig die rondom de boom het onkruid kunnen verwijderen. Aangezien de grond, teeltsystemen en weersomstandigheden nogal verschillen is het van belang om hier meerdere systemen voor te ontwikkelen.
• Projectleiding: Tree Centre Opheusden
• Beoogde looptijd van het project: Juli 2020 t/m Juli 2021

Restmaterialen boomkwekerij verwerken en verwaarden
Binnen de Laanboomkwekerij worden de restproducten die overblijven na een teelt vernietigd/ verbrand. Dit is een goede werkwijze om ziektevrij te kunnen werken en zonder problemen een nieuwe teelt op te kunnen starten. Maar de discussie om deze producten in te zetten voor biomassa of organische stofopbouw komt ook regelmatig voor. Het is onbekend wat de voor- en nadelen van de verschillende werkwijzen zijn. Het doel van dit project is het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden. De uitkomsten hiervan dienen op een gestructureerde manier aan de hand van verschillende indicatoren weergegeven (incl. indicatoren voor het opstellen van een businessmodel).
• Projectleiding: Tree Centre Opheusden
• Beoogde looptijd van het project: September 2020 t/m Januari 2021

Lobby en Branding fase 2
Gemeente Neder-Betuwe heeft in het voorjaar van 2020 het project Lobby & Branding opgestart. Hierbij is onderzocht hoe samen met de stakeholders van de laanboomsector het gebied en de sector gepositioneerd kan worden. Dit project is een vervolg hierop. Vierdejaars studenten van HAS Hogeschool (’s-Hertogenbosch) zullen onder begeleiding van een marketing expert een plan van aanpak ontwikkelen voor de uitwerking van marketingactiviteiten. Een belangrijk onderdeel van dit project is commitment van de stakeholders voor dit proces van gezamenlijke lobby en branding van de sector.
• Projectleiding: Gemeente Neder-Betuwe
• Beoogde looptijd van het project: September 2020 t/m Februari 2021.

Terug