nieuws - 08/07/2021

Landelijke samenwerking om risico op insleep Q-organisme te voorkomen

Centre Opheusden is samen met de andere boomteelt regio’s, de LTO vakgroep, Anthos en Naktuinbouw betrokken bij een project om het risicobewustzijn m.b.t.…

Lees verder
nieuws - 07/05/2021

Laanboomhuis is opgeleverd!

Maandagmiddag 26 april jl. is het Laanboomhuis officieel opgeleverd. Goos Cardol heeft namens Laanboomhuis BV de sleutel van het gebouw in ontvangst genomen.…

Lees verder
nieuws - 23/11/2020

Boomkwekerij Letteland winnaar van All-in werkgeversprijs Rivierenland 2020

Afgelopen maandag begon de Week van de 1000 voorbeelden en zijn de winnaars van de All-in werkgeversprijs Rivierenland 2020 bekend gemaakt. Voor Neder-Betuwe…

Lees verder
Laanboompact

Emissiereductie water

Vanuit het “Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen” zijn in 2016 van vier middelen te hoge concentraties gemeten in het oppervlaktewater in regio Opheusden. Vragen die daarbij op komen zijn: waar komen de gevonden middelen vandaan, hoe komen deze middelen in het oppervlaktewater, hoe kan de emissie verminderd of voorkomen worden.

Meer over dit project
Laanboompact

Afstemming Omgevingsvisies Gemeenten

Iedere gemeente in Nederland gaat aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van de dorpen en het buitengebied. De Omgevingsvisie kan worden gezien als de opvolger van de gemeentelijke Structuurvisie.

Meer over dit project

Onze vijf thema’s: Ruimte, Markt, Ondernemen, Duurzaamheid en Innovatie.

Het werken aan de strategische agenda wordt vormgegeven door een vijftal thema’s: Ruimte, Markt, Ondernemen, Duurzaamheid en Innovatie. Er is gekozen voor de indeling in thema’s omdat op die manier optimaal kan worden aangesloten bij verschillende doelgroepen, kennispartners

en financiers. Onder een thema kunnen diverse soorten activiteiten worden ondergebracht zoals projecten, haalbaarheidsonderzoeken, demonstraties, werkgroepen etc.
» ga naar de thema’s