nieuws - 07/06/2023

Werving, dichterbij dan je denkt

De laanboomsector in Rivierenland heeft dringend behoefte aan personeel. Tegelijkertijd zijn er in de regio ook nog veel werklozen. LTO Noord, Tree Centre…

Lees verder
nieuws - 18/10/2022

Laanboomhuis feestelijk geopend

Op vrijdag 9 september is het Laanboomhuis in Opheusden feestelijk geopend. Het Laanboomhuis is dé ontmoetingsplek in de regio voor de laanboomsector. Onderwijs…

Lees verder
nieuws - 20/07/2022

Crisisoefening rond Xylella

In het Laanboomhuis was onlangs een crisisoefening rond Xylella. Landelijke en regionale vakorganisaties oefenden samen met overheden een crisisaanpak bij een uitbraak.

Lees verder
Laanboompact

Emissiereductie water

Vanuit het “Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen” zijn in 2016 van vier middelen te hoge concentraties gemeten in het oppervlaktewater in regio Opheusden. Vragen die daarbij op komen zijn: waar komen de gevonden middelen vandaan, hoe komen deze middelen in het oppervlaktewater, hoe kan de emissie verminderd of voorkomen worden.

Meer over dit project
Laanboompact

Afstemming Omgevingsvisies Gemeenten

Iedere gemeente in Nederland gaat aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van de dorpen en het buitengebied. De Omgevingsvisie kan worden gezien als de opvolger van de gemeentelijke Structuurvisie.

Meer over dit project

Onze vijf thema’s: Ruimte, Markt, Ondernemen, Duurzaamheid en Innovatie.

Het werken aan de strategische agenda wordt vormgegeven door een vijftal thema’s: Ruimte, Markt, Ondernemen, Duurzaamheid en Innovatie. Er is gekozen voor de indeling in thema’s omdat op die manier optimaal kan worden aangesloten bij verschillende doelgroepen, kennispartners

en financiers. Onder een thema kunnen diverse soorten activiteiten worden ondergebracht zoals projecten, haalbaarheidsonderzoeken, demonstraties, werkgroepen etc.
» ga naar de thema’s